Terma & Syarat

 
 • Selamat datang ke laman web kedai dalam talian. Terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di bawah akan dikenakan kepada semua pelawat dan pengguna areikan.com. Anda akan terikat dengan terma dan syarat ini seberapa lama yang anda sedang berada di www.areikan.com.

Am

 • Kandungan terma dan syarat-syarat mungkin akan ada perubahan,dialihkan atau dihapuskan pada bila-bila masa.Sila ambil perhatian bahawa mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis.
 • Apa-apa pelanggaran kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan bagi terma-terma dan syarat ini, akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah itu.

Kandungan-kandungan laman web & hak cipta

 • Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, Semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, rekabentuk, ikon, gambar, klip video dan bahan-bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada laman web ini, dalam erti kata lain "Kandungan daripada tapak" adalah hak cipta, cap dagang, pakaian perdagangan dan/atau lain-lain harta intelek yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh

Komen dan maklum balas

 • Semua komen dan maklum balas kepada areikan@gmail.com akan kekal menjadi hak milik .
 • Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tiada komen yang akan dihantar kepada www.areikan.com akan melanggar apa-apa hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi hak peribadi atau proprietari lain.Selain itu, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah dihantar ke laman. Hanya pengguna tersebut yang akan bertanggungjawab bagi apa-apa kandungan komen yang dibuat.

Maklumat produk

 • Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan betul-betul sama seperti dinyatakan di dalam paparan kerana ianya bergantung kepada paparan pengguna.

Surat/Berita

 • Pengguna hendaklah bersetuju bahawa mungkin menghantar surat/berita mengenai tempahan berita/produk/promosi dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Perlindungan

 • Pengguna hendaklah bersetuju untuk membela, menanggung rugi dan melindungi daripada dan terhadap apa-apa dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman web ini. Pautan ke laman lain
 • Mana-mana pautan akses ke Laman pihak ketiga adalah pada risiko anda sendiri. www.areikan.com tidak ada kaitan atau melibatkan mana-mana laman web tersebut jika kandungan pengguna / produk mendapat kerosakan atau kerugian apabila membuat sambungan dengan laman pihak ketiga.

Ketidaktepatan maklumat

 • Dari semasa ke semasa, mungkin ada maklumat tentang www.areikan.com yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, kandungan ketersediaan dan artikel. Kami mempunyai hak untuk memperbaiki sebarang kesalahan, ketidaktepatan, mengubah atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan.

Penamatan

 • Perjanjian ini adalah berkesan(sah) melainkan jika dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau areikan@gmail.com. Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.areikan.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan akan dinafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma-terma dan syarat-syarat di atas.